Företaget

Kreol

Vårt namn KREOL är en förkortning av begreppet ”Kreativa Olikheter” som kommer ur vår övertygelse om att det krävs en blandning av olika personligheter för att uppnå en kreativ och näringsrik arbetsmiljö.

Vår affärsidé:

KREOL of Sweden AB ska till företag i södra Sverige sälja & utveckla tjänster som löser kundernas problem & behov inom områdena produkt- & produktionsutveckling, med en fördjupning inom kompetensförsörjning och polymera material.

Vår vision:

KREOL of Sweden AB ska utveckla och erbjuda produkter och tjänster som skapar förtroende för oss, lönsamhet för våra kunder, vägledning för våra kunders medarbetare samt nöjda kunder för alla.

Vår värdegrund:

Ett företags kompetensförsörjning, ska syfta till att säkerställa behovet av personella resurser med rätt kunskap, vilja och förmåga att i olika situationer framgångsrikt driva och utveckla verksamheten.