Uppdrag

KREOL of Sweden AB engagerar sig kring uppbygganden av projektet Cefur i Ronneby, samt har även offererat flera spännande kylsystemsprojekt till formsprutningsföretag i södra Sverige.

KREOL of Sweden AB har under 2011 bl.a. genomfört en uppskattad företagsanpassad formsprutningsutbildning för utvecklingsingenjörer vid Tetra Pak AB i Lund. Utbildningens praktiska delar genomfördes i samverkan med Roma Plast AB i Asmundstorp. – Vi tackar både Tetra Pak och Roma Plast för förtroendet.


Under 2008/09 och 2011 har KREOL of Sweden AB tillsammans med bl.a. Hammarplast Consumer AB genomfört flera spännande projekt för att utvecklatprinciper, metoder och utrustning för att beräkna, synligöra samt optimera tempereringssystem inom t.ex. formsprutning.

Under 2006/07 genomförde KREOL of Sweden AB, på uppdrag av det svenska företaget CiF och danska Exhausto, ett utvecklingsprojekt för att ta fram en produktserie tillluftsdon med avancerad mediainjektion, ljuddämpning och allergifilter.

Produktserien ”EFA” var avsedd att tillverkas med hjälp av ett tjugotal stans-, formsprutnings- & extruderingsverktyg framtagna i Sverige och Kina.