Kylsystemoptimering

KREOL of Sweden AB har sedan 2008 arbetat med att utveckla VVS-tekniska och energieffektiva lösningar för formsprutnings- och övrig processindustrin, tillsammans med bl.a. Hammarplast Consumer AB, TA Hydronics AB och WILO Sverige AB.
Dessa uppdrag och vår mångåriga erfarenhet av kompetens- & produktutveckling inom formsprutning gör att vi nu kan erbjuda ett unikt helhetsgrepp kring optimering och felsökning av befintliga och nya produkter, formverktyg, processer samt vattenburna tempereringssystem.

Våra erbjudanden
KREOL of Sweden AB har metoder, kompetens och utrustning för:
 Dimensionering & injustering – av kyl- & tempereringssystem.

 Energi- & flödesanalyser – för att utreda brister i befintliga kylsystem.

 Termografi- & tempereringsanalyser – av produkter & formverktyg.

 Förbättrad vattenkvalité & slutna tempereringssystem

 Frekvensstyrning av formsprutningsmaskiner

 Företagsanpassade formsprutningsutbildningar

 Produkt- & processoptimering – av formsprutningsgods.