Energi & Flödesanalys

KREOL of Sweden AB har under flera år systematiskt arbetat för att bygga upp kunskap & utrustning för att dokumentera samt optimera vätskeflöden och energi-förbrukning i vattenburna tempereringssystem.

Vi har därmed den kompetens som krävs för att dokumentera befintliga systems delflöden, temperaturer och energiinnehåll. Tillsammans med teoretiska beräkningar skapas förutsättningar för förbättrad systemkunskap, minskad energi- & vatten-förbrukning, dimensionering av pumpar samt injustering och skapandet av optimerade system.

Genom att kombinera detta med vår utrustning för ”3-fas energimätning” så kan vi även kontroller COP-värden hos t.ex. vattenburna värmepumpar.

 Uppmätning av befintliga kylvattenflöden

 Dokumentation & åtgärdsanalys av befintligt kylsystem – min. 4 dagar

Att mäta är att veta!

 

 

 

 

 

 

 

Exempel: Bilderna visar före & efter genomförd injustering av ett kylsystem, vilket resulterade i en betydande stabilisering samt sänkt systemtryck och halverat flöde.