Injustering av kylsystem

KREOL of Sweden AB har i samverkan med TA Hydronics AB & Wilo Sverige AB utvecklat en metodik för att optimera befintliga vattenburna tempereringssystem inom plast- och processindustrin.

Metoden är verifierad hos bl.a. Hammarplast Consumer AB, genom en injustering av deras kylsystem under 2010. Resultatet är ett mycket stabilt lågtryckssystem, som genom en injustering med behovsbaserade delflöden över varje maskin, gav Hammarplast Consumer minskade vattenflöden och 60 % lägre energiförbrukning.

Installationen innebar även en väsentligt förbättrad systemkontroll, vilket skapade förutsättningar för en individuellt optimerad maskin- & formverktygskylning, kortare cykeltider och förbättrad produktkvalitet.

 Dokumentation & åtgärdsanalys av befintligt kylsystem – min. 4 dagar

 Dimensionering, anskaffning och installationsstöd

 Injustering och optimering av uppdaterade kylsystem