Vattenkvalitet & Slutna system

Kylvattnets kvalitet är viktigt. Korrosion och beläggningar i formverktyg & kylvalsar ger försämrad produktiviteten och ledningsförmåga. Lika så ger luft i kylvattnet ett minskat energiinnehåll och ökad pumpkavitation. Tillsammans ger detta en försämrad energieffektivitet på över 20 %.

En handpåläggning i form av kemikalier löser problemet temporärt, men helhets-greppet nås bara genom att använda vedertagen VVS-teknik. Och då i form av slutna kylvattensystem innehållande expansionskärl och utrustning för automatisk påfyllning samt avgasning.

KREOL of Sweden AB har utrustning för att mäta pH, konduktivitet & syrgashalt i vatten. Vi kan genom vårt samarbete med både TA Hydronics AB och QTF AB erbjuda kompletta lösningar för avgasning och färdiga system.

 Förenklat vattenprov (pH, konduktivitet samt gashalt)

 Dokumentation & åtgärdsanalys av befintligt kylsystem – min. 4 dagar