Optimering av formverktyg

Under 2011 har KREOL of Sweden AB fortsatt sitt samarbete med Hammarplast Consumer AB i ett nytt utvecklingsprojekt. Målet är att ta fram utrustning och metoder för injustering av individuella kylkretsar i formverktyg och därmed kunna förbättrad kylning av bl.a. ”hot spots”.

De genomförda provkörningarna har påvisat tydliga samband mellan kylsystemets prestanda samt formverktygets/detaljens design & avformningstemperatur. Detta utnyttjas för att bl.a. nå optimala cykeltider och kylvattenflöden tillsammans med kraftigt förhöjda returtemperatur, och därmed en väsentligt förbättrad möjlighet att utnyttja frikyla. Resultatet är stora energibesparingar.

 Optimering av avformning & cykeltid – min. 2 dagar

 Dokumentation & åtgärdsanalys av befintligt kylsystem – min. 4 dagar

 Dokumentation & optimering av befintligt formverktyg – min. 4 dagar

OBS! Dessa åtgärder förutsätter ett injusterat tempereringssystem.