Termografi

KREOL of Sweden AB har som mål att alla anställda skall vara certifierade enligt ”Infrared Thermographer, level 1” av branschorganisationen ITC, Infrared Training Center.

Denna grundkompetens tillsammans med avancerad värmevideoutrustning använder Vi för att bl.a. dokumentera Era processer för att kunna optimera tempereringsflödena genom formverktygen/ valsarna eller dylikt. Vilket innebär att Vi med hjälp av termografin kan se och kontrollera flödesförändringarnas inverkan på produkt- och processkvaliteten, och därmed skapa förutsättningar för kortare kyl- och cykeltider.

Vi kan även erbjuda anpassade tjänster för att med hjälp av Termografi- och tempereringsanalyser undersöka och åtgärda formsprutningsproblem som normalt är mycket svåra att se/synligöra t.ex. inre spänningar, kopplade till ojämn avkylning.