Produktutveckling

KREOL of Sweden AB med partners, har den erfarenhet, mätutrustning samt personligt nätverk och omfattande branschkännedom, som krävs för att vara ett kvalitativt och flexibelt utvecklingsstöd & bollplank, vid:

 Felsökning & optimering av formsprutningsprocesser
 Framtagning av nya eller revidering av befintliga produkter
 Skapandet av kreativa & smarta lösningar för både funktion och tillverkning