Hållbar produktutveckling

KREOL of Sweden AB har som mål att kunna erbjuda en fördjupad kompetens inom Hållbar Produktutveckling med en fördjupning inom begreppet ”Cradle to Cradle”.

Vi är övertygande om att integrerade miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen skapar:

 Identifiering av nya produkter.

 Sänkta kostnader via optimerad resursanvändning.

 Stimulera nytänkande och kreativitet.

 Tillfredsställda kundförväntningar.

 Stärker varumärke & förbättra kundlojalitet.

 Ökat intresse från finansiella aktörer och investerare.

 Ökad kunskap om Era produkter & processer.

 Minskade risker t.ex. straff- & ersättningsansvar.

 Förbättrad Intern & Extern kommunikation.