Cradle to Cradle

Cradle to Cradle, eller på svenska ”vagga till vagga”, är en strategi för hållbar utveckling som i hög grad lyfter fram behovet av väl fungerande kretslopp, både biologiska och tekniska. Man strävar efter kvalificerad återanvändning, som bl.a. utrycks genom begreppet ”skräp blir till föda” inom det biologiska & tekniska kretsloppet. Samt att solen ska användas som energikälla och vikten av att värna mångfalden.

 

Cradle to Cradle (C2C) är tillväxtinriktat; lyfter fram hållbar tillväxt som en möjlighet och framgångsfaktor för företagen och samhället. En viktig ambition är att förändringsarbetet helst ska leda till något positivt. Man vill inte nöja sig med att minimera det för människor och miljö negativa.

Huvudorganisationen i Europa är EPEA,
se http://epea-hamburg.org

Svensk representant är Vagga till Vagga,
se www.vaggatillvagga.se

Ronneby Kommun driver sitt arbete i projektet CEFUR,
se www.ronneby.se/cefur