Analytisk felsökning

Ett problem består av en orsak och en verkan,
där verkan är en icke önskvärd avvikelse

Målet med en utbildning i Analytisk Felsökning (AFS) är att förbättra Era medarbetares förmåga att självständigt lösa och förebygga uppkomsten av produktions- & kvalitetsavvikelser genom en strukturerad felsökning med hjälp av ett antal utvalda metoder och principer.

Vår metod
Genom en blandning av förläsning, grupparbete och rollspel ger vi Era medarbetare kunskap och verktyg för att kunna utföra ett effektivt AFS-arbete. Våra utbildningsinsatser utgår från begreppen Vad, Var, När och Hur med syftet att där igenom kunna strukturera det aktuella problemet samt dess orsak och verkan.

Alla problem har en lösning… Vi hjälper dig hitta Er!