Kännedom om plast

Kännedom om plast – 1 dag

En flexibel utbildning för personal med behov av grundläggande kännedom om vad formsprutningstekniken innebär och erbjuder. Kursens innehåll anpassas så att hänsyn tas till gruppens sammansättning samt deltagarnas arbetsuppgifter och frågeställningar.