Design för formsprutning

Konstruktions- & Beredningsutbildning – 3 dagar

En utbildning som med fördel anpassas efter kundens behov för att ge medarbetare inom produktutveckling, försäljning, inköp och produktionsteknik en fördjupad kunskap och förståelse för de processer, regler och tekniska begränsningar som finns vid konstruktion och formsprutning av tekniskt formgods.