Våra utbildningar

Vår specialitet är anpassade utbildningar på plats hos Er.

Process- & Produktutveckling

Vårt namn KREOL är en förkortning av begreppet ”Kreativa Olikheter” som kommer ur vår övertygelse om att det krävs en blandning av olika personligheter för att uppnå en kreativ och näringsrik arbetsmiljö.

Kontakta oss

Tidigare uppdrag

  • 5
    Orthex Sweden AB har genom åren anlitat KREOL för bl.a. formsprutningsutbildningar samt hjälp med att effektivisera vårt kylvattensystem. Vi är mycket nöjda med allt och i synnerhet med projektet att effektivisera vårt kylvattensystem som KREOL genomförde på ett proffsigt sätt och bidrog med stor kunskap.
    Underhållschef, Orthex Sweden AB
  • 5
    Mats Svensson på KREOL är en utmärkt pedagog med mångårig erfarenhet av formsprutning. Vi är mycket nöjda med den företagsanpassade utbildning som Mats genomförde på plats hos oss under 2018.