Effektiva lösningar

Sedan 2008 har Kreol AB arbetet med att utveckla VVS-tekniska och energieffektiva lösningar för formsprutnings- och övrig processindustrin...

Vår affärsidé

KREOL of Sweden AB ska till företag i södra Sverige sälja och utveckla tjänster som löser kundernas problem samt behov inom områdena produkt- & produktionsutveckling...

Utbildningar

Vi anpassar alltid våra utbildningar efter kundens behov i syftet att ge Era medarbetare rätt kunskap. Detta genom en blandning av föreläsning, studiebesök, grupparbete och praktiskt arbete...

Referenser

KREOL Of Sweden AB har ett brett kontaktnät med kunder och samarbets-partners inom många områden. För mer info titta in här...