Nyheter skrivna av Mats Svensson

 • Ställare- och Operatörsutbildningar

  Skrevs mars 5, 2017 av
  Placerad i: Okategoriserade

  KREOL of Sweden AB har under 2016, och kommer 2017 att medverka vid genomförandet av Polymercentrums Ställare- och Operatörsskolor i Anderstorp. Utbildningen är initierad av branschföretag i södra Sverige och upphandlad av Arbetsförmedlingen under 3 år i syftet att säkra branschens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Utbildningsupplägget innebär att kursdeltagarna under utbildningen jobbar tre dagar på ett fadderföretag och har två dagars teori i veckan.

 • Ställarskolan i Gislaved

  Skrevs december 27, 2015 av
  Placerad i: Okategoriserade

  KREOL of Sweden AB har under 2015 medverkat vid genomförandet av Maskinställarskolan i Gislaved. Utbildningen är initierad av Stebro Plast, Gislaved Gymnasium och Polymercentrum och har pågått under 1 år med syftet att säkra de medverkande företagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Utbildningens upplägg har inneburet att eleverna under utbildningstiden har haft teori en dag och jobbat fyra dagar i veckan. Ett flertal av eleverna har genomfört…

 • Formsprutningsutbildning

  Skrevs augusti 11, 2013 av
  Placerad i: Nyheter

  Med glädje kan jag meddela att KREOL of Sweden AB har fått en beställning på en företagsanpassad formsprutningsutbildning på tre plaster i Sverige. Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2013, med ett väldigt flexibelt upplägg i form av halvdagsutbildning i mindre grupper. KREOL of Sweden AB har inför uppstarten även taget fram en egen komplett utbildningspärm. Med Vänliga hälsningar, Mats Scensson,…

 • Hjälpmedel för operatörer

  Skrevs september 5, 2012 av
  Placerad i: Nyheter

  I samverkan med kollegor inom branschen så avser  KREOL of Sweden AB att under hösten & vintern 2012 ta fram ett integrerat verktyg, som syftar till att ge produktionspersonal stöd i arbetet med att kvalitetssäkra, optimera samt felsöka både befintliga & nya formsprutningsprocesser. Målet är att även ett stöd för att arbeta med ”förebyggande underhåll” skall finnas.

 • Cefur i Ronneby

  Skrevs september 5, 2012 av
  Placerad i: Nyheter

  Cefur (www.ronneby.se/cefur) är ett projekt inom Ronneby Kommun som arbetar med att initiera och utbilda för en hållbar utveckling i Ronneby och kringliggande region. En av huvuduppgifterna är att ge stöd och stimulans åt företag som vill börja jobba aktivt med hållbarhetsfrågorna. KREOL of Sweden AB stödjer Cefurs arbete genom att aktivt förmedla kunskap och…

 • Cradle to Cradle® (C2C)

  Skrevs september 5, 2012 av
  Placerad i: Nyheter

  Cradle to Cradle, på svenska vagga till vagga – är en modell inom ramen för vad man kallar ”cirkulär ekonomi”. Centralt för C2C är frågor kring hur material och produkter bör utformas så att de blir värdefulla att ta i bruk på nytt, hur de genom hälsosamma tekniska eller biologiska kretslopp kan skapa mervärde för…

 • Mistra – Closing the loop

  Skrevs september 5, 2012 av
  Placerad i: Nyheter

  KREOL of Sweden AB medverkar i projektet ”Hållbar återvinning av gröna plaster” – ett forskningsprojekt som Cefur, Högskolan i Borås, SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut och Chalmers tillsammans med flera regionala plastföretag har fått beviljat inom ramen för Mistra:s utlysning ”Closing the loop”.

 • Polymercentrum i Gislaved

  Skrevs september 5, 2012 av
  Placerad i: Nyheter

  KREOL of Sweden AB har valt att stödja kompetenscentrumet Polymercentrum i Gislaved (www.polymercentrum.se) genom att bl.a. bli medlem samt medverka i framtagningen av ett utbildnings- och valideringsverktyg för formsprutningsbranschen.